Revize
Elektro-Elektroinstalace
Revizní technik

Revize výbušné prostory

Revize výbušné prostory - Proudové chrániče musí být pravidelně testovány, a to v intervalech, které předepisuje výrobce, není-li nějakým dalším nařízením tento interval zkrácen. Revize výbušné prostory - Obvyklý testovací interval pro běžné proudové chrániče je jeden měsíc. Revize výbušné prostory - Znamená to tedy, že alespoň jedenkrát měsíčně musí být stisknuto testovací tlačítko všech instalovaných proudových chráničů. Revize výbušné prostory - Tato povinnost připadá na provozovatele zařízení a nelze se jí žádným způsobem právně vyhnout. Pro vyhovění požadavkům ČSN EN 61008-1 ed. 2 nebo ČSN EN 61009-1 ed. 2 na testovací intervaly se doporučuje provádět test tlačítkem jedenkrát ročně. Revize výbušné prostory - Tyto chrániče lze tudíž doporučit do provozů, kde je vyžadována maximální provozní spolehlivost nebo tam, kde lze očekávat, že pravidelné měsíční testy nebudou z nějakých důvodů prováděny. Revize výbušné prostory -  Některé speciální normy předepisují i intervaly testů proudových chráničů. Revize výbušné prostory - Např.: ČSN 33 2140 udává, že chrániče musí být tlačítkem testovány každé tři měsíce. Revize výbušné prostory - Nicméně z toho nevyplývá, že pro běžné chrániče se interval prodlužuje. Naopak, pokud je výrobcem předepsána povinnost testu jednou za měsíc, musí být minimálně takto často prováděn. Revize výbušné prostory -  Pouze v případě, kdy je výrobcem předepsaný interval delší, je nutno v souladu s uvedenou normou provádět test jednou za tři měsíce. Revize výbušné prostory - Uvedený měsíční testovací interval chráničů běžné konstrukce, který se může zdát velmi krátkým, je volen záměrně. Revize výbušné prostory - Jak již bylo uvedeno, náchylnost tohoto druhu konstrukce k možné provozní nespolehlivosti nelze zanedbat. Revize výbušné prostory - Tento problém je charakteristický pro toto provedení chráničů, (vybavovací obvod je z hlediska této náchylnosti v podstatě identický u proudových chráničů všech výrobců).

revize vybusne prostory - Revize elektro, elektroinstalace - Roman Novotný | mapa webu

RSS

HTML: Aktuální čas