Revize
Elektro-Elektroinstalace
Revizní technik

Revize výtahů

 

 

Revize výtahů - Základní princip: Pokud je přitékající proud I1 roven odtékajícímu proudu I2, zůstává relé sepnuté. Revize výtahů - V okamžiku, kdy dojde k poruše a část proudu (I3) začne téci např. přes lidské tělo do země, změní se intenzita magnetického pole vytvářeného superpozicí magnetických polí dolní cívky a horní cívky a dojde k rozepnutí kontaktů. Revize výtahů - Proudové chrániče jsou velmi citlivé. Revize výtahů - Běžné typy pro zásuvkové obvody domovních instalací mají předepsanou citlivost 30 mA a fungují v rozsahu od 15 mA do 30 mA unikajícího proudu. Základním principem proudových chráničů je obvykle zapojení součtového transformátoru (na obrázku vpravo označen číslem 6). Revize výtahů - Za normálních provozních podmínek je vektorový součet proudů protékajících transformátorem nulový, neboť proud tekoucí do obvodu vyrovnává účinky proudu z obvodu vytékajícího. Revize výtahů - Výsledný magnetický tok v jádře transformátoru je roven nule. Revize výtahů - Ve chvíli, kdy je část proudu odváděna jinudy, vznikne rozdíl proudů mezi oběma vodiči (v případě jednofázového vedení) či obecně nenulový součet výsledného proudu na několika vodičích (např. tři fáze a nulový vodič). Revize výtahů - Tento rozdílový proud je pak chráničem detekován a obvod je rozpojen. Revize výtahů - Ve většině domácností se proudové chrániče zatím používají spíše omezeně, jen pro některé obvody, jako doplněk ke standardním jističům. Revize výtahů - V nových instalacích je však použití chráničů povinné pro zapojení koupelen a pro zásuvkové obvody určené zařízením používaným mimo budovu. Revize výtahů - Typicky tedy pro různé sekačky, drobné stavební stroje, čerpadla. Revize výtahů - Proudovým chráničem musí být povinně vybaveny také přemístitelné (staveništní) rozvaděče. Revize výtahů - Od roku 2009 je používání proudových chráničů povinné pro všechny zásuvkové obvody v nových nebo rekonstruovaných domovních instalacích.

Funkce proudového chrániče - elektroinstalace

revize vytahu - Revize elektro, elektroinstalace - Roman Novotný | mapa webu

RSS

HTML: Aktuální čas