Revize
Elektro-Elektroinstalace
Revizní technik

Revize zásuvky

                 

Revize zásuvky - Jaderná energetika

elektrárna „Susquehanna Steam Electric Station“ v Pensylvánii

Výzkumný jaderný reaktor v nizozemském Delftu

Revize zásuvky - Jaderná energetika je odvětví energetiky a průmyslu, které se zabývá především výrobou energie v jaderných elektrárnách, v širším smyslu může jít i o projektování a výstavbu jaderných zařízení (především jaderných reaktorů a jaderných elektráren). Revize zásuvky - Jako synonyma se pro tento termín (i v řadě cizích jazyků) míň přesně používají rovněž termíny jaderný průmysl, jaderná energie či atomová energetika nebo atomová energie, nebo (spíš slangově) jádro či atom. Revize zásuvky - Označení obsahující slovní základ atom je však třeba považovat za nesprávná a nepřesná (energie uvolněná z atomu je i chemická energie, energie získávaná z fosilních paliv). Revize zásuvky - Zdaleka nejdůležitější částí přínosu tohoto odvětví je výroba elektrické energie v jaderných elektrárnách, v menší míře i vytápění (především odpadním teplem), bez důležitosti však není např. ani výroba izotopů pro lékařské a průmyslové využití, využití jaderné energie pro pohon dopravních prostředků (především vojenských lodí a ponorek, ale např. i kosmických sond), výzkum a menší radioizotopové zdroje a řada dalších míň významných aplikací. Revize zásuvky - Jaderná energetika využívá jadernou energii uvolňovanou z atomového jádra, proto bývá někdy nepřesně označována jako atomová energetika(atomová energie je však i energie využívaná v konvenčních elektrárnách na fosilní paliva, protože i zde se energie uvolňuje z atomu). Revize zásuvky - V poslední době se čím dál tím víc zdůrazňujou i ekologické aspekty jaderné energetiky; jaderné elektrárny neuvolňujou v podstatě žádné škodlivé emise ani "skleníkový"oxid uhličitý. Revize zásuvky - Jadernou energii je z hlediska energetiky možné zařadit jak do obnovitelných zdrojů energie, tak do neobnovitelných zdrojů energie. Revize zásuvky - Příslušný český zákon ji v seznamu podporovaných obnovitelných zdrojů neuvádí. elektro. Revize zásuvky - Pro mírové účely se v současnosti průmyslově využívá štěpné reakce uranu nebo plutonia, uvažuje se rovněž a spalování thoria, předmětem intenzivního výzkumu je praktické využití termonukleární syntézy vodíku na hélium. Revize zásuvky - Jako zdroj energie je možné rovněž využít samovolný rozpad radioaktivních prvků pomocí Radioizotopového termoelektrického generátoru. Revize zásuvky - Fotografie ze vnitřku kontejnmentu, masivní ochranné obálky jaderné části elektrárny. Revize zásuvky - Nejvýznamnějším využitím jaderné energie je výroba elektrické energie v jaderných elektrárnách. Revize zásuvky - Jaderné zdroje mají nyní přibližně 17% podíl na světové výrobě elektřiny a přibližně 7% podíl na spotřebě energie celkově. Revize zásuvky - Největší podíl elektrického proudu z jádra dosahuje Litva (asi 80 %), Francie (asi 78 %) a Belgie (asi 60 %) (stav podle EIA z 2003, u Belgie stav roku 2002 podle). Revize zásuvky - Historii rozvoje jaderné energetiky poznamenaly tři velké nehody – v roce roce 1986 v Černobylu a podstatně menší v roce 1979 na Three Mile Island USA. Revize zásuvky - Poslední havárie bylo selhání chlazení čtyř reaktorů v jaderná elektrárně Fukušima I, které nastalo po zemětřesení a následné vlně tsunami. Revize zásuvky - Jaderné reaktory se také používají k pohonu lodí a ponorek, k výrobě izotopů pro další využití v lékařství i průmyslu a k výzkumu, ojediněle k odsolování mořské vody, zároveň se (většinou jako vedlejší produkt při výrobě elektřiny) využívají k vytápění či ohřevu vody.

revize zasuvky - Revize elektro, elektroinstalace - Roman Novotný | mapa webu

RSS

HTML: Aktuální čas