Revize
Elektro-Elektroinstalace
Revizní technik

Revizní činnost

   

Revizní činost

HDO - elektrorevize

Revizní činnost - HDO je zkratka pro hromadné dálkové ovládání. Revizní činnost - Jedná se o způsob regulace odběru elektrické energie na dálku. Využívá se v energetice nebo pro regulaci napájení, např. elektrovytápění. Revizní činnost - Systém HDO používá pro přenos informace silová vedení energetické sítě. Informace ve tvaru impulsního kódu je vysílána s frekvencí v řádu kilohertz z vysílače HDO a je superponována na základní frekvence energetické sítě činící v České republice 50 Hz (V zahraničí, např. USA, event. 60 Hz). Revizní činnost - Signál HDO je vysílán do každé fáze z rozvoden 110/22 kV do distribuční sítě (22kV). Revizní činnost - Při vhodně zvolené pracovní frekvenci se informace spolehlivě šíří do všech částí distribuční sítě a přes transformátor se signál HDO dostává i do sítí nízkého napětí (400/230 V) až k místu odběru (spotřeby) elektrické energie. Informaci HDO je tedy možno identifikovat v libovolném místě této energetické sítě. Revizní činnost - Po vyslání povelu do rozvodné soustavy dojde k zapnutí, resp. vypnutí všech spotřebičů, které jsou přes stykač připojeny k přijímači HDO reagujícího na vyslanou frekvenci. Revizní činnost - Přímač HDO je obvykle umístěn v elektroměrovém rozvaděči u odběratele. Nízká frekvence na které je HDO provozováno dostačuje jen na jednoduché povely, ale šíření signálu je v desítkách i stovkách km. Revizní činnost - Systém HDO využívá hromadný efekt, to znamená, že na vysílání jedné informace reagují v dané energetické síti přijímače, které jsou pro její příjem příslušně nastaveny. Počet přijímačů v energetické síti přitom není omezen výkonem vysílače, závisí pouze na zájmu nebo možnostech odběratelů (druh odběru, tarifní politika, apod.). Revizní činnost -  Distributoři elektrické energie mají jednotlivé frekvence rozděleny tak, aby nedocházelo k ovlivňování dálkově řízených spotřebičů u jiných distributorů. Revizní činnost - HDO umožňuje zapínání spotřebičů (stykačů) v časech vysokého tarifu (VT) a nízkého tarifu (NT, dříve nazývaného noční proud), a tak ekonomicky rozvrhnout spotřebu. Revizní činnost - Při radiovém přenosu informace se systém označuje jako RHDO (rádiově hromadné dálkové ovládání). Některá HDO obsahují i technologii obousměrné komunikace PLC. Revizní činnost - První systémy HDO byly v Evropě zaváděny do provozu již v 30. letech 20. století a kromě náhrady spínacích hodin se využívaly k ovládání veřejného osvětleníSystém HDO se využívá zejména v energetice, v oblasti řízení odběru elektrické energie. Revizní činnost - Jeho využitím se vyrovná spotřeba energie v rámci dne a je možno dosáhnout příznivější nákupní ceny energie, zvyšuje se propustnost distribučních sítí a lze připojit další elektrické spotřebiče, ovládané systémem HDO. Revizní činnost -  Dosahuje se maximálního souladu mezi hospodárnou výrobou energie, ekonomickým využitím přenosové soustavy i uspokojením odběratelů. Revizní činnost - Kromě přímé regulace odběrů umožňuje HDO obecně ovládat zařízení signálem, přenášeným po energetické síti (veřejné osvětleníreklamy, osvětlení výloh, dopravních značek, závlahová čerpadla) a přenášet jednoduché instrukce nebo signály (nahrazení sdělovacích kabelů v průmyslových podmínkách). Revizní činnost - Domácnostem, které používají elektřinu k topení (akumulační kamna) a ohřevu teplé užitkové vody (bojlery) nabízejí distributoři elektřiny zvýhodněný tarif. Revizní činnost - Pokud spotřebitel souhlasí, aby distributor povoloval provoz některých spotřebičů podle svých potřeb, ditributor ho odmění tím, že mu veškerou elektřinu spotřebovanou v této pro distributora výhodné době, naúčtuje ve výhodnější (nižší) sazbě. Revizní činnost - Spotřebitel je vybaven dvousazbovým elektroměrem, přijímačem HDO a blokovacím stykačem. Revizní činnost - Přijímač HDO jednak přepíná mezi dvěma sazbami na elektroměru, jednak spíná blokovací stykač. Stykač teprve připojuje okruh s akumulačními kamny a bojlery k napájení. Protože v době nastavené nižší sazby je touto sazbou účtována veškerá spotřebovaná elektřina, je časté, že domácnosti přesouvají do tohoto období většinu energeticky náročných činností. Revizní činnost - Zvláště šetrní spotřebitelé si instalují v bytě kontrolku, zapojenou do blokovaného okruhu. Revizní činnost - Velkoodběratelé s vlastní transformační stanicí mohou svým systémem HDO regulovat odběr ve svém areálu, t.j. ovládat zejména zařízení nevýrobního charakteru (vodní hospodářstvíklimatizacea pod.). Revizní činnost - Teplárenský systém užívá HDO k regulaci pracovního režimu výměníkových stanic např. ve špičkách tak, aby byl teplárenský provoz umožněn i v případě, kdy zdroje nemají potřebný špičkový výkon. Stejně tak je možné ovládat také veřejné osvětlení.

Česko 

V ČR existují následující kódy (povely) pro ovládání HDO:

K1 - přepínání vysokého (VT) a nízkého tarifu (NT)

K2 - povel pro zapínání a vypínání ovládaného elektrického spotřebiče (např. přímotopné topení, bojler, akumulační kamna)

K3 - povel pro zapínání a vypínání dalšího ovládaného spotřebiče (např. bojleru pro ohřev teplé vody u sazeb pro přímotopné topení)

revizni cinnost - Revize elektro, elektroinstalace - Roman Novotný | mapa webu

RSS

HTML: Aktuální čas