Revize
Elektro-Elektroinstalace
Revizní technik

Revizní přístroje

Revizní přístroje - Každý revizní technik by měl mít příslušné revizní přístroje odpovídající na měření danného zařízení. Revizní přístroje by měli být pravidelně kalibrované odbornou firmou pro jejich zprávnou funkčnost a přesnost měření. Revizní přístroje - Aditivní směšování tří základních barevných světel může v oku vyvolat dojem světla bílé barvy. Revizní přístroje - Poměrně náročným úkolem konstruktéra světelného zdroje je dosáhnout alespoň velmi přibližně vyrovnaného světelného vjemu ve třech částech spektra vnímaného lidským okem, aby všechny tři typy očních čípků (červená-zelená-modrá) měly přiměřený světelný vjem a dávaly svému nositeli dojem nebarevného nebo jen málo barevného světla. Revizní přístroje - To se samozřejmě netýká zdrojů, u nichž je barevné světlo žádané. Revizní přístroje - Sem patří různá výstražná světla, efektové osvětlení (diskotéky) nebo zvláštní technické a výtvarné účely (zpracování fotografie, fotochemie, fotoelektronika, přenos informací světlem atd.). Revizní přístroje - Snaha o neutrální bílé světlo vede k výběru zdrojů teplotních, které při dostatečně vysoké teplotě mají světlo blížící se neutrálnímu zdrojů kompenzovaných, které září v několika částech spektra a vyvolávají subjektivní dojem bílého světla.

elektro

revizni pristroje - Revize elektro, elektroinstalace - Roman Novotný | mapa webu

RSS

HTML: Aktuální čas