Revize
Elektro-Elektroinstalace
Revizní technik

Revizní technik elektro spotřebičů

   

Revizní technik elektro spotřebičů - jistič je elektrický přístroj, který při nadměrném elektrickém proudu (tzv. nadproudu) (většinou při přetížení nebo zkratu) automaticky rozpojí elektrický obvod a tím může chránit obsluhu před možným úrazem elektrickým proudem a chráněné elektrické zařízení před jeho poškozením. Jistič a pojistka Revizní technik elektro spotřebičů - Jistič i pojistka mají podobnou funkci. S pojistkami je možné se dosud setkat u starších domovních elektrických instalací. Revizní technik elektro spotřebičů - Výhody jističe: na rozdíl od pojistky, která se při svém zapůsobení zničí (a musí být následně vyměněna), lze jistič znovu zapnout a obnovit tak dodávku proudu do elektrického obvodu. Revizní technik elektro spotřebičů - Jedná se tedy o nedestruktivní jistící zařízení. Revizní technik elektro spotřebičů - Výhody pojistek: hlavní výhodou je jednoduchost a tedy většinou i nižší cena a menší rozměry. Revizní technik elektro spotřebičů - Výhodou může být i vyšší rychlost vypínání. Jistič má z principu své funkce omezenou rychlost působení, dokáže zkratový proud vypnout, ale většinou jej nedokáže omezit. Omezit velikost zkratového proudu umí některé typy rychlých pojistek. Revizní technik elektro spotřebičů - zkratový proud, který je schopen vypnout (u běžných domácích přístrojů typicky 6 až 25 kilo ampérů. Zkratový proud je daný zkratovým výkonem nejbližšího transformátoru) Revizní technik elektro spotřebičů - vypínací charakteristika udává závislost času vypnutí na velikosti nadproudu nebo zkratového proudu. V závislosti na typu jističe a velikosti proudu může jít o časy od desítek minut do několika milisekund. Revizní technik elektro spotřebičů - Pro určitý způsob použití existují standardizované charakteristiky jističů. Např. jističe určené pro ochranu elektromotorů (tzv. Motorové jističe) musí být konstruovány tak, aby vysoké proudy při rozběhu motoru nevedly k jejich nežádoucímu vypnutí.

revizni technik elektro spotrebicu - Revize elektro, elektroinstalace - Roman Novotný | mapa webu

RSS

HTML: Aktuální čas