Revize
Elektro-Elektroinstalace
Revizní technik

Revizní technik elektro zařízení

Revizní

Revizní technik

Revizní technik elektro

Revizní technik elektro zařízení

 Elektrický generátor - Revizní technik elektro zařízení

Revizní technik elektro zařízení - Generátor poháněný parní turbínou Elektrický generátor je elektrický stroj, sloužící k přeměně jiných druhů energie na energii elektrickou. revizní technik elektro zařízení -  Nejčastěji se jedná o rotační respektive točivé stroje, které využívají točivého magnetického pole a cívek, ve kterých se indukuje elektrické napětí. Revizní technik elektro zařízení - Tyto stroje se používají jako generátory nejvíce, jelikož mohou být dimenzované na velmi velké výkony a navíc jejich účinnost je dobrá. revizní technik elektro zařízení - Skládají se z rotoru a statoru, kdy obyčejně rotor vytváří točivé magnetické pole a ve statoru jsou umístěny cívky, ve kterých se indukuje elektrické napětí.

Rotor z generátoru v přehradě - Revizní technik elektro zařízení

alternátor - Vytváří střídavý proud, nemá komutátor, z čehož plyne menší poruchovost a snadnější údržba.

dynamo - Vytváří stejnosměrný proud, usměrnění probíhá v komutátoru. Revizní technik elektro zařízení - Dříve se hojně používalo například v automobilech, dnes ale nemá již velké využití, jelikož alternátor má oproti němu poměrně podstatné výhody a v dnešní době, kdy již diodové usměrňovače zvládají usměrňování velkých proudů, jsou poměrně levné a málo poruchové, není žádný problém usměrnit střídavý proud z alternátoru a tak vyrobit proud stejnosměrný.

unipolární generátor - napětí vzniká mezi středem a okrajem desky, rotující v magnetickém poli

Revizní technik elektro zařízení - Jako generátor střídavého proudu může být použit i jakýkoliv asynchronní motor, který má výhodu jednoduchosti (nemá napájený rotor pomocí kolektoru jako synchronní generátor) ale má oproti němu o něco menší účinnost, proto se používá zejména v malých elektrárnách.

Jiné druhy generátorů - Revizní technik elektro zařízení 

Revizní technik elektro zařízení - radioizotopový termoelektrický generátor - využívá termoelektrický jev, teplo je získáváno radioaktivním rozpadem. Revizní technik elektro zařízení - Tento generátor je užíván u některých kosmických sond.

magneto dynamický generátor - napětí vzniká pohybem ionizovaného plynu v magnetickém poli

Revize technik elektro zařízení - generátor funkcí - je to zdroj signálů (obdélník, trojúhelník, pila, sinus, šumu, atd...) s možností regulace amplitudy, frekvence, ofsetu a dokonce i modifikací jednotlivých tvarů

Revize elektrických zařízení

revizni technik elektro zarizeni - Revize elektro, elektroinstalace - Roman Novotný | mapa webu

RSS

HTML: Aktuální čas