Revize
Elektro-Elektroinstalace
Revizní technik

Revizní technik Praha

    

Revizní technik Praha - Distribuční soustava je vzájemně propojený soubor vedení a zařízení 110 kV, s výjimkou vybraných vedení a zařízení 110 kV, která jsou součástí přenosové soustavy, a vedení a zařízení o napětí 0,4/0,23 kV, 3 kV, 6 kV, 10 kV, 22 kV a 35 kV sloužící k zajištění distribuce elektřiny na vymezeném území České republiky, včetně systémů měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky. Revizní technik Praha - Distribuční soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Revizní technik Praha - Distribuční soustava zajišťuje rozvod elektrické energie z přenosové soustavy jednotlivým koncovým uživatelům. Revizní technik Praha - Současně slouží pro připojování výroben elektřiny o malých výkonech (řádově do výkonu desítek MW). Revizní technik Praha - Na území České republiky mezi nejvýznamnější provozovatele distribučních soustav patří společnosti ČEZ Distribuce, a. s., provozující distribuční soustavu na území bývalého Západočeského, Severočeského, Středočeského, Východočeského a Severomoravského kraje. Revizní technik Praha - Dále je to společnost E.ON Distribuce, a. s. provozující distribuční soustavu na území bývalého Jihočeského a Jihomoravského kraje. Revizní technik Praha - Posledním významnou společností je PREdistribuce, a. s., provozující distribuční soustavu na území Hlavního města Prahy a města Roztoky u Prahy.

revizni technik praha - Revize elektro, elektroinstalace - Roman Novotný | mapa webu

RSS

HTML: Aktuální čas