Revize
Elektro-Elektroinstalace
Revizní technik

Revizní technik rozvodů

 

Etymologie - Revizní technik rozvodů - Elektřina má název od jantaru (řecky élektron), na němž byly pozorovány silové účinky statické elektřiny. Revizní technik rozvodů - Josef Jungmann zaznamenal starší českou podobu slova – elektřina lidově se elektřina označuje též slovem elektrika. Revizní technik rozvodů - Dříve se občas užívalo slovo mluno Elektrický náboj - Revizní technik rozvodů - Podrobnější informace naleznete v článku Elektrický náboj. Revizní technik rozvodů - Základní elektrickou vlastností těles je elektrický náboj. Revizní technik rozvodů - Těleso s elektrickým nábojem se nazývá elektricky nabité a je schopno působit elektrickou silou na jiné elektricky nabité těleso. Revizní technik rozvodů - V prostoru kolem nabitého tělesa se nachází elektrické pole, které popisujeme jeho intenzitou. Revizní technik rozvodů - Velikost elektrické síly vyjadřuje Coulombův zákon, v jiném tvaru pak Gaussův zákon elektrostatiky. Revizní technik rozvodů - Tělesa lze z elektrovat různými způsoby - elektrostatickou indukcí, ionizací, chemickou disociací, třením, působením světla, tepla, aj. revizní technik rozvodů - Ve všech případech jde uvnitř tělesa o oddělení některých elementárních částic s různým nábojem. Revizní technik rozvodů - Záporně nabité těleso má přebytek elektronů, kladně nabité těleso má nedostatek elektronů (má více protonů). Revizní technik rozvodů - Elektrický náboj lze uchovat v kondenzátoru, příp. jiné součástce s elektrickou kapacitou.

revizni technik rozvodu - Revize elektro, elektroinstalace - Roman Novotný | mapa webu

RSS

HTML: Aktuální čas