Revize
Elektro-Elektroinstalace
Revizní technik

Revizní zpráva elektro

Revizní

Revizní zpráva

Revizní zpráva elektro

Elektrická vodivost - Revizní zpráva elektro 

Revizní zpráva elektro - Schopnost materiálu přenášet elektrický proud se nazývá konduktivita (měrná elektrická vodivost). Revizní zpráva elektro - Důležitou podmínkou vedení elektrického proudu látkou je přítomnost volných elektricky nabitých částic, typicky valenčních elektronů.

Revizní zpráva elektro - Podle charakteru látky a její schopnosti vést elektro proud, lze látky různě dělit.

Revizní zpráva elektro - Elektrický proud v pevných látkách  vodiče,

polovodiče - proud možný za určitých podmínek, nebo

izolanty.

Elektrický proud v kapalinách - Revizní zpráva elektro 

Elektrický proud v kapalinách je možný v různých případech:

vodivé kapaliny nebo

možný za určitých podmínek, například elektrolyticky, po disociaci molekul při rozpuštění jiné látky.

Elektrický proud v plynech - Revizní zpráva elektro 

Elektrický proud v plynech se za běžných podmínek nevyskytuje, ale je možné jej vyvolat ionizací:

vysokou teplotou,

silným elektrickým polem,

nízkým tlakem.

Supravodivost - Revizní zpráva elektro 

Látky se také mohou stát supravodivými, například za velmi nízkých teplot blížících se absolutní nule.

 

 

 

 

 

 

 

 

revizni zprava elektro - Revize elektro, elektroinstalace - Roman Novotný | mapa webu

RSS

HTML: Aktuální čas