Revize
Elektro-Elektroinstalace
Revizní technik

Revizní

Revizní činnost revizního technika spočívá v tom že revizní kontrolu provádí technik vizuelní kontrolou. Revizní - Další revizní činnost revizní technik provádí měřením pomocí revizního přístroje, který by měl vlastnit a taktéž by měl k němu mít platnou kalibraci revizního přístroje. Revizní - Pro fotometrické účely se zavádí modely zdrojů světla. Revizní - Mezi nejdůležitější patří model bodového zdroje světla. Revizní - V praxi lze za takový zdroj považovat plamen svíčky, vlákno žárovky nebo Slunce (v dostatečné vzdálenosti), tzn. takový zdroj světla, který je dostatečně malý a současně je pozorován z velké vzdálenosti. Revizní - Jiným často využívaným modelem je plošný světelný zdroj. Revizní - O plošném zdroji hovoříme, tehdy, pokud jsou rozměry zdroje světla dostatečně velké vzhledem ke vzdálenosti pozorovatele, a nelze je tedy zanedbat. Revizní - Příkladem může být obloha jako přírodní plošný zdroj difúzního světla anebo velkoplošná svítidla vytvářející např. celé svítící stropy nebo stěny. Revizní - V podstatě i běžné svítidlo v reálných situacích představuje plošný světelný zdroj, jehož rozměry nelze zanedbat a při výpočtu osvětlení je třeba respektovat tyto reálné rozměry a svítidlo rozdělit na menší části, které již svými rozměry splňují definici bodového zdroje - největší rozměr je obvykle maximálně 1/10 pozorovací vzdálenosti.

V některých případech můžeme mluvit o prostorovém zdroji světla. Je např. o různé druhy průsvitných látek.

revizni - Revize elektro, elektroinstalace - Roman Novotný | mapa webu

RSS

HTML: Aktuální čas