Revize
Elektro-Elektroinstalace
Revizní technik

Seznam revizních techniků Praha

Seznam revizních techniků elektro

Souvislost elektřiny a magnetismu - Seznam revizních techniků Praha

Seznam revizních techniků Praha - Kolem vodiče, kterým prochází elektrický proud (obecně kolem jakékoli pohybující se elektricky nabité částice) se vždy vytváří magnetické pole. Seznam revizních techniků Praha - Opačně, jestliže se mění magnetické pole, pak se ve vodiči vždy indukuje elektrický proud (obecně vzniká elektrická síla působící na elektricky nabité částice). Seznam revizních techniků Praha - Každá změna v elektrickém poli indukuje změnu v poli magnetickém a naopak, každá změna v magnetickém poli pak indukuje změny v poli elektrickém. Seznam revizních techniků Praha - Tyto jevy ukazují na neoddělitelnou spojitost mezi elektřinou a magnetismem. Seznam revizních techniků Praha - Jednotná teorie elektromagnetismu resp.elektromagnetického pole je dána Maxwellovou teorií elektromagnetického pole. Seznam revizních techniků Praha - Podle této celistvé teorie, která je základem veškeré praktické elektrotechniky, elektrickou energii vždy přenáší pouze a výhradně elektromagnetické pole a to v celém prostoru (teoreticky nekonečně velkém) okolo elektrického vodiče. Seznam revizních techniků - Ve speciální teorii relativity, která na základě Maxwellovy teorie vznikla, lze ukázat, že magnetické pole kolem pohybujících se nabitých částic je důsledkem Lorentzovy transformace. Seznam revizních techniků Praha - S použitím relativistické kvantové teorie lze takto vysvětlit i magnetismus permanentních magnetů, který je vytvářen spinem částic. Revize elektro 

seznam reviznich techniku praha - Revize elektro, elektroinstalace - Roman Novotný | mapa webu

RSS

HTML: Aktuální čas