Revize
Elektro-Elektroinstalace
Revizní technik

Seznam revizních techniků

Seznam revizních techniků

Stejnosměrný a střídavý proud- Seznam revizních techniků 

Seznam revizních techniků - Elektro proud v elektrickém obvodu může být stejnosměrný nebo střídavý. Seznam revizních techniků - Střídavý proud vzniká ze zdroje střídavého napětí a mění svůj směr a velikost. Seznam revizních techniků - Při pravidelných změnách se maximální hodnota proudu (amplituda) střídá v každém směru s určitou frekvencí. Seznam revizních techniků - V obvodech střídavého proudu může docházet k fázovým posuvům mezi proudem a napětím v závislosti na použitých prvcích. Seznam revizních techniků - Výkon střídavého proudu se odvozuje z efektivní hodnoty střídavého proudu.

Elektrická práce, výkon, energie - Seznam revizních techniků

Seznam revizních techniků - Elektrická práce vykonaná za jednotku času je elektrický výkon. Seznam revizních techniků - Každý vodič klade průchodu elektrického proudu odpor: Seznam revizních techniků - Elektrické síly posouvající částice konají práci. Seznam revizních techniků - To má za následek ztrátu elektrické energie a její přeměnu na teplo: vodiče se zahřívají. Seznam revizních techniků - Jouleovo teplo, vzniklé průchodem elektrického proudu vodičem, se v elektrotechnice uvažuje jeho elektrické ztráty. Seznam revizních techniků - Elektrická energie včetně ztrát dodávaná do obvodu za jednotku času se nazývá elektrický příkon.

 

 

 

 

seznam reviznich techniku - Revize elektro, elektroinstalace - Roman Novotný | mapa webu

RSS

HTML: Aktuální čas