Revize
Elektro-Elektroinstalace
Revizní technik

Spotřebičů

Revize spotřebičů

Revize elektro spotřebičů

Výroba  elektřiny - Spotřebičů

Spotřebičů - Podrobnější informace naleznete v článcích Energetika a Elektrárna.

Spotřebičů - Při výrobě elektřiny jde o přeměnu jiného druhu energie na elektrickou energii:

Přímá přeměna chemické energie je základem různých galvanických článků (alkalické článkyakumulátory),

přeměna mechanické energie se uskutečňuje elektromagnetickou indukcí v elektrickém generátoru což bývá

Spotřebičů - alternátor v případě střídavé napájecí soustavy, nebo

Spotřebičů - stejnosměrný generátor resp. dynamo v případě stejnosměrné napájecí soustavy,

přeměna světelné energie na elektrickou energii pak využívá fotoelektrického jevu. Spotřebičů - Působením světla na polovodičovou vrstvu součástky vzniklá na ní napětí několika desetin voltů.

Podle druhu primárního zdroje vnější energie rozlišujeme několik druhů výroben elektrické energie - tedy elektráren:

vodní,

tepelná,

jaderná,

větrná,

a i jiné.

Střídavá elektřina se vyrábí třífázově pro snadnou tvorbu točivého pole pro točivé stroje: Elektrické napětí je v každé fázi oproti zbylým dvěma fázím vždy fázově posunuto o 120 stupňů v prostoru i čase.

 

Přenos elektrické energie - Spotřebičů 

Spotřebičů - Z elektráren je elektrická energie dále rozváděna prostřednictvím elektrorozvodné sítě, pro tento účel musí být primární napětí vhodně transformována transformátory na různě vysoká provozní napětí.

Spotřebičů - Pro dálkové rozvody větších objemů elektrické energie se používají vedení velmi vysokého či vysokého napětí o napětí až stovek kilovolt. Místní rozvody pak používají napětí desítek kilovolt. Spotřebičů - Domovní rozvody pak užívají provozní napětí řádově stovek voltů.

spotrebicu - Revize elektro, elektroinstalace - Roman Novotný | mapa webu

RSS

HTML: Aktuální čas